Welcome to www.NguyenThanhTu.net

Click here---------- Welcome to NTT's blog ----------Click here
 • Ti ã học ược rằng dù cho tương quan của bạn với cha mẹ mình là thế nào i nữa, bạn sẽ thấy thiếu vắng họ khi họ rời xa khỏi cuộc ời.
 • Ti ã học ược rằng tìm cch "sống cho ra sống" thì khng ồng nghĩa với i tìm "sự sống".
 • Ti ã học ược rằng cuộc ời i khi cho bạn một cơ hội thứ hai.
 • Ti ã học ược rằng bạn khng nên i qua cuộc ời mà cả hai tay ều mang gng bắt bng. Bạn cần c khả nng nm ci gì i.
 • Ti ã học ược rằng nếu bạn theo uổi hạnh phc, thì n trốn khỏi bạn. Nhưng nếu bạn quan tm ến gia ình, bạn hữu, ến nhu cầu của người khc, ến cng việc và bạn làm hết sức mình thì hạnh phc sẽ tìm ến bạn.
 • Ti ã học ược rằng khi ti quyết ịnh một iều gì với tấm lòng cởi mở, thì quyết ịnh thường ng ắn.
 • Ti ã học ược rằng dù khi ti au khổ, ti cũng khng phải là người duy nhất.
 • Ti ã học ược rằng mỗi ngày bạn phải vươn ra và chạm ến một ai. Ta yêu mến những gì ta chạm ược - nắm lấy bàn tay, m nhau vào lòng hoặc chỉ là một ci vỗ lưng thn mật.
 • Ti ã học ược rằng ti còn rất nhiều iều phải học
 • (c) 2005-2007 NTTonline.wz.cz
  <!--WZ-REKLAMA-1.0IZ--><div style="clear:both;width:100%;height:60px;padding:0px;z-index:99;position:relative;"><div style="width:468px;height:60px;margin:0 auto;"><!-- Kontextová reklama Sklik --><div style="width:468px;height:60px;" id="sklikReklama_55033"></div><script type="text/javascript">var sklikData = { elm: "sklikReklama_55033", zoneId: 55033, w: 468, h: 60 };</script><script type="text/javascript" src="http://c.imedia.cz/js/script.js"></script></div></div><!--WZ-REKLAMA-1.0IK--><!--WZ-REKLAMA-1.0--><!--WZ-REKLAMA-1.0--><!--WZ-REKLAMA-1.0--><!--WZ-REKLAMA-1.0--><!--WZ-REKLAMA-1.0-->